Ubuntu Servar’lar da GlusterFS sürücülerimize yeni bir sunucu eklemek için gerekli kodları ve komutları her serferinde dağınık kaynaklardan almamak için kendime not olarak bırakıyorum.

Sunucunun Gluster için kullanacağınız ip adresini bir değişkene yazalım.

PRIVATE_IP=192.168.8.123 #Buraya sunucunun private ip adresini (yada aynı private ağda değilse public ip adresini) yazın.

Eğer Digitalocean kullanıyorsanız aşağıdaki komut ile bu işlemi yapabilirsiniz.

PRIVATE_IP=$(curl -s http://169.254.169.254/metadata/v1/interfaces/private/0/ipv4/address)

GlusterFS kurulumu yapılan sunucunun hosts dosyasına yeni sunucumuzu ekleyelim. Hosts dosyasına ekleme yapmak, gelecekti işlerimizde kolaylık sağlayacaktır.

echo "192.168.8.123 server4" | sudo tee -a /etc/hosts

Yeni sunucumuzu GlusterFS’ye tanıtalım.

gluster peer probe server4

Tanıttığımız sunucuyu eski sürücümüze ekleyelim.

gluster volume add-brick driver1 replica 4 server4:/gluster/driver1 force

Sıra sürücümüzü kullanmaya geldi. Bu sürücüyü yeni sunucuda kullanacağımız dizine bağlamamız gerekiyor. Aynı zamanda dizini fstab dosyamıza da ekleyerek sistem yeniden başlattıkca sürücümüzü dizine otomatik bağlanma sağlayacak.

mount -t glusterfs $PRIVATE_IP:/driver1 /var/www/demosite.com

echo "$PRIVATE_IP:/drive1 /var/www/demosite.com glusterfs defaults,_netdev 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab

Eğer sunuculardan birinde bu dizinlere dosya eklerseniz, diğerlerinde de o dosyayı görebilirsiniz.